11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Koľko peňazí dáte za roaming

O roaming sa jedná vtedy, keď tuzemský spotrebiteľ vycestuje do zahraničia a uskutočňuje hovory, posiela SMS alebo MMS a spotrebováva dáta v zahraničnej destinácii.

Ako sme už písali, T-Mobile zákazníkom pred cestou do zahraničia odporúča, aby skontrolovali roaming pre ich číslo, nezabudli v nastavení svojho mobilu skontrolovať povolený dátový roaming a nastavenia služby Data roaming limit, skontrolovali podobu roamingových služieb pre zvolenú destináciu (či je možné písať, volať a datovať ako doma alebo či bude vhodnejšie zvoliť cestovný balíček) a pri volaní do SR alebo akékoľvek iné destinácie uvádzali potrebné predčíslie.

Jan Vavřík z tlačového oddelenia O2 odporúča mať nastavený telefón na automatickú voľbu siete, aby mal zákazník možnosť využiť všetky siete pri cestovaní. V niektorých sieťach záleží na nastavení zobrazenia čísla volajúceho. To v prípade, keď je nastavené na „skryť“, môže viesť až k problémom s volaním, a tak je najlepšie to nechať na sieti (Nastavenie hovoru→ Doplnkové služby → Zobraziť ID volajúceho na Predvolenú sieť). Ondřej Luštinec z tlačového oddelenia Vodafone zase radí pred cestou nastaviť personálny limit kvôli útrate, a to pomocou nástroja Roaming data limit. Ten dáva zmysel predovšetkým v niektorých špecifických krajinách (Zóna 3, napríklad Alžírsko alebo Mongolsko), kde sú ceny najmä za mobilné dáta vyššie. Podľa Jána Vavříka je tiež dobré si skontrolovať v hraničných oblastiach medzi krajinami, či som prihlásený v sieti v správnej zóne, a to napríklad pri hraniciach medzi EÚ krajinami a štátmi mimo EÚ.

Pred odchodom skontrolujte aj zmluvy
U firemných zákazníkov platí východiskové nastavenie služieb dané rámcovou zmluvou. Tú potom koncovým zákazníkom spravuje firmou delegovaný administrátor a nastavenie roamingu a prípadné obmedzenia zo strany firmy je teda potrebné riešiť s ním. U zákazníkov s rámcovou zmluvou môžu totiž byť v podmienkach zmluvy špecifické ustanovenia týkajúce sa využívania roamingových služieb. Podnikatelia potom majú v podstate rovnakú ponuku ako rezidentní zákazníci.

V Európskej únii za služby stále nepriplácate
Pokiaľ je zákazník na dovolenke v Európskej únii a volá, prípadne používa ďalšie služby, zaplatí za ne podľa svojej tarify. Ako predtým pre server Podnikatel.cz vysvetľovala Kateřina Mikesková, tlačová hovorkyňa T-Mobile, kto volá v SR neobmedzene, volá aj v EÚ neobmedzene, kto má platené hovory, volá podľa ceny volaní do ostatných sietí a platené medzinárodné volanie sa týka výhradne volaní z Česka na zahraničné číslo. To napríklad v O2 stojí v prípade Európskej únie 5,60 Kč za minútu.

Okrem toho od 1. júla 2022 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o roamingu prinášajúce vylepšenia a tiež došlo k predĺženiu platnosti práve tejto zásady „roaming za domácich podmienok“, a to až do roku 2032. Predĺženie platnosti týchto pravidiel zachová konkurencieschopnosť cien medzi operátormi a umožní spotrebiteľom využívať bezplatné roamingové služby ďalších desať rokov, dodala Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek. Ako ďalej uviedla Európska komisia v tlačovej správe, medzi ďalšie výhody patrí, že občania EÚ počas roamingu budú mať v zahraničí k dispozícii rovnako kvalitné mobilné služby ako doma, zlepší sa prístup k tiesňovému volaniu v celej únii a spomínajú sa aj jasné informácie o službách, za ktoré môžu byť účtované dodatočné poplatky.

Prehľad cien za roamingové služby
U O2 majú tarifu Svet Basic, ktorý sa delí do zón EÚ, Zvyšok Európy (patrí sem napríklad Albánsko, Čierna Hora, Faerské ostrovy alebo Monako) a Ostatné, kam spadajú ako všetky ostatné krajiny, tak premávka na lodiach av lietadlách.

Podobne Vodafone ponúka tri zóny: Európska únia, Európske krajiny mimo EÚ, Severná Amerika, východná Ázia a Austrália a Afrika, Južná Amerika, západná Ázia a Rusko. Klienti tohto operátora majú automaticky aktivovanú základnú tarifu World Roaming a platia v rámci neho len za služby, ktoré využijú. Ak niekto potrebuje krátkodobo využívať volania či dáta mimo EÚ, môže si zakúpiť roaming na deň za 199 korún. Naopak na dlhodobé pripojenie mimo EÚ odporúčajú využiť tarifu Pripojenie zo zahraničia.

Porovnanie roamingu mimo EÚ
Nasledujúca tabuľka ukazuje ceny za roamingové služby v zóne dve (mimo Európskej únie) u jednotlivých operátorov. V rámci volania je najvýhodnejšia Vodafone, naopak MMS vyjdú najlacnejšie u O2.

V prípade tretej zóny sú ceny odchádzajúcich volaní podobné a prichádzajúce hovory sú najlacnejšie u Vodafone. Najnižšie ceny za SMS aj MMS potom ponúka O2.

Nejnovější články

Další články autora